SPEAKLAND
facebook.com
KIDS LAB – KURSY DLA DZIECI
PRESCHOOL KIDS LAB (DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 3-5 LAT)
Przedszkolaki
Najmłodszym słuchaczom oferujemy kursy językowe pedagogicznie dostosowane do nauczania dzieci. Kurs PRESCHOOL KIDS LAB opracowany jest dla naszych najmłodszych słuchaczy nieposiadających umiejętności czytania i pisania.
 • Nauczamy pełnych fraz nie tylko poszczególnych słów, tak aby dzieci potrafiły używać pełnych zdań.
 • Lektorzy dobierając ćwiczenia słuchowe wykorzystują naturalne zdolności naśladowcze dzieci.
 • Dzieci uczone są codziennej komunikacji w sytuacjach takich jak w sklepie, na wakacjach czy w zoo.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o zabawy ruchowe i muzykę, ponieważ, jak ogolnie wiadomo, najmłodsi słuchacze są bardzo żywiołowi i spontaniczni, posiadają stałą potrzebę zabawy i fizycznej aktywności oraz cechują je krótkie odcinki koncentracji uwagi.
 • Zamiast nudy – właściwie dobrane zabawy ruchowe, które sprawiają że dziecko zapamiętuje więcej i  szybciej niż podczas biernej nauki w ławkach szkolnych.
 • Częstotliwość spotkań wynosi dwie 30-minutowe lekcje w tygodniu.
 • W celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, lektor specjalizujący się w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym wykorzystuje poszczególne metody nauczania:
  1. Metoda Total Physical Response (TPR) – metoda, zakłada uczenie się poprzez wykonywanie poleceń, instrukcji nauczyciela, które najpierw wykonuje sam nauczyciel. W konsekwencji dziecko samo potrafi wydać polecenie instrukcję innym dzieciom. W tej metodzie angażuje się ruch całego ciała. Następują tu po sobie: zrozumienie, wykonanie, a następnie samodzielne wypowiedzenie polecenia.
  2. Metoda audiowizualna Audiovisual Metod – nauka następuje poprzez połączenie obrazu z dźwiękiem.
  3. Metoda audiolingwalna Audiolingual Metod – Metoda opiera się na wielokrotnym powtarzaniu słów, zwrotów itd. chórem bądź indywidualnie.
  4. Metoda komunikacyjna – metoda będąca wypadkową wielu metod. Zakłada, iż każda sytuacja mająca miejsce na zajęciach jest pretekstem do komunikowania się. Wykorzystuje się tutaj najbliższe, najbardziej znane otoczenie dziecka, więc nauczyciel może przygotowywać materiał osadzony w kontekście bliskim dziecięcej rzeczywistości, dostosowanego do możliwości intelektualnych i emocjonalnych uczących się.
 • W trakcie roku organizujemy lekcje pokazowe dla rodziców, by mogli zobaczyć co potrafią ich dzieci.
 • Zajęcia prowadzą nauczyciele z dużym doświadczeniem w prowadzeniu takich grup wiekowych. Na zakończenie kursu dzieci otrzymują certyfikat ukończenia kursu.
ZAPRASZAMY!
BRODNICA
Centrum Języków Obcych SPEAKLAND
ul. Mostowa 14
87-300 Brodnica
tel/fax: +48(0)564940033
kom: +48(0)728187097
www.speakland.pl
e-mail: speakland@gmail.com
skype: speakland
nip: 874-161-82-17
regon: 340624390