SPEAKLAND
facebook.com
KIDS LAB – KURSY DLA DZIECI
JUNIOR LAB (SZKOŁA PODSTAWOWA)
Przedszkolaki
JUNIOR LAB to kurs pełen słów i całych zwrotów, co stanowi bardzo istotny czynnik gwarantujący sprawną komunikację językową od najmłodszych lat. Lektorzy prowadzący zajęcia kładą ogromny nacisk na kształtowanie umiejętności mówienia i słuchania – dwóch najważniejszych elementów komunikacji.
  • Nauka we wszystkich grupach JUNIOR LAB wykracza poza program nauczania w szkole podstawowej w klasach 1-6,  jednakże mając na uwadze egzamin szóstoklasisty, dbamy o to by realizowany materiał zawierał poszczególne jego elementy.
  • Wszechstronnie rozwijające gry, zabawy, historyjki i piosenki oraz materiały dodatkowe pozwalają na opanowanie nie tylko pojedyńczych słów, ale i całych zwrotów, co jest bardzo istotne od samego początku nauki języka.
  • Na zajęciach z najmłodszymi słuchaczami często wykorzystujemy tablicę interaktywną, która daje możliwość wykorzystania całej gamy rozwiązań technologicznych.
Nasi kursanci są laureatami i finalistami olimpiad oraz licznych konkursów językowych! nagroda
  • Przed rozpoczęciem zajęć każde dziecko przystępuje do bezpłatnego testu kwalifikacyjnego w postaci rozmowy. Test ten najlepiej odzwierciedla umiejętności oraz wiedzę językową.
  • Grupy tworzone są ze względu na wiek kursantów oraz poziom zaawansowania.
  • Kurs dla dzieci obejmuje 70 jednostek lekcyjnych, czyli dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

W trakcie kursu lektor prowadzący zajęcia, przeprowadza testy weryfikujące stopień opanowania materiału językowego, jednakże naszym celem jest zachęcić do nauki języka dlatego wspieramy, motywujemy i inspirujemy naszych kursantów!

  • Słuchacze otrzymują dwukrotnie w ciągu roku raport informujący o postępach do wglądu Rodziców lub Opiekunów. Raport ten zawiera wykaz ocen, nieobecności oraz informację na temat mocniejszych i słabszych stron. Wszyscy kursanci na koniec roku szkolnego otrzymują certyfikaty szkolenia, poprzedzone końcowym testem kompetencji językowej.
ZAPRASZAMY!
BRODNICA
Centrum Języków Obcych SPEAKLAND
ul. Mostowa 14
87-300 Brodnica
tel/fax: +48(0)564940033
kom: +48(0)728187097
www.speakland.pl
e-mail: speakland@gmail.com
skype: speakland
nip: 874-161-82-17
regon: 340624390