SPEAKLAND
facebook.com
ANGIELSKI DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLNYCH
SPEAKLAND - kursy dla firm i instytucji
W dniu 6 sierpnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z którą „do dnia 31 sierpnia 2020r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w § 4 ust. 1 lub 2 oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia”.

Zmiana ta wynika ze stopniowego wprowadzania nauki języka obcego do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i ma na celu ułatwienie zorganizowania nauki języka obcego w przedszkolach.

By uzyskać kwalifikacje językowe, Centrum Języków Obcych Speakland proponuje nauczycielom przedszkoli udział w opracowanym specjalnie dla tej grupy zawodowej kursie języka angielskiego, przygotowującym do zdania egzaminu Cambridge English First (dawniej FCE).

ZAPRASZAMY!
BRODNICA
Centrum Języków Obcych SPEAKLAND
ul. Mostowa 14
87-300 Brodnica
tel/fax: +48(0)564940033
kom: +48(0)728187097
www.speakland.pl
e-mail: speakland@gmail.com
skype: speakland
nip: 874-161-82-17
regon: 340624390
FILIA W RYPINIE
Centrum Języków Obcych SPEAKLAND
Zapraszamy do filii Centrum Języków Obcych w Rypinie, przy ulicy Piłsudskiego 3 (budynek ZDZ). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
542 802 850
695 581 264
881 634 800
www.speakland.pl
e-mail: speakland@gmail.com
skype: speakland