SPEAKLAND
facebook.com
METODY NAUCZANIA
Nauczanie w Klasie

Lektorzy Centrum Języków Obcych SPEAKLAND na zajęciach ze słuchaczami dorosłymi kładą nacisk na praktyczne wykorzystanie umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania. Elementy gramatyczno-leksykalne stanowią mały procent zajęć. Staramy się, aby słuchacz jak najwięcej mówił oraz słuchał w trakcie zajęć. Czytanie, pisanie oraz ćwiczenia leksykalno-gramatyczne stanowią główny element prac domowych.

W celu usprawnienia umiejętności językowych, lektorzy stosują kombinację popularnych metod nauczania:

  • Wśród słuchaczy początkujących dobrze sprawdza się METODA AUDIOLINGWALNA, gdyż ma ona na celu zwalczanie złych nawyków językowych za pomocą wielokrotnego powtarzania oraz odgrywania scenek dialogowych. Struktury gramatyczne wprowadzane są w sposób nieświadomy dla słuchacza.

  • Wśród słuchaczy bardziej zaawansowanych bardzo często sprawdza się METODA ELICYTACJI polegająca na tym, że słuchacz nie uzyskuje gotowych odpowiedzi, lecz sam dochodzi do właściwych wniosków.

  • Najbardziej popularna jest METODA KOMUNIKACYJNA, gdyż ma ona na celu uświadomienie słuchacza, że wprowadzane elementy językowe  naprawdę przydadzą mu się w codziennym życiu. Każda grupa słów, bądź elementy gramatyczne służą osiągnięciu konkretnego celu językowego. Kursanci proszeni są o odgrywanie dialogów oraz scenek, a przy tym często używane są też autentyczne materiały do słuchania i czytania. Nauczany materiał językowy ma tu odniesienie do konkretnych sytuacji, uwzględniając wiek, zainteresowania oraz potrzeby słuchaczy. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się w małych grupach.

  • Na zajęciach dobrze sprawdzają się również elementy METODY BEZPOŚREDNIEJ, polegającej na tym, że lektor zaczyna unikać używania ojczystego języka. Zamiast mówić po polsku, lektor stara się przekazać słuchaczom informację w języku docelowym, a wtedy, gdy zaistnieje potrzeba wytłumaczenia słuchaczom konkretnego pojęcia, lektor często wspomaga się gestami, mimiką twarzy lub obrazkami.
Nasi lektorzy
CJO SPEAKLAND współpracuje ze stałym zespołem znakomitych lektorów potrafiących zachęcić swoich słuchaczy do aktywnej nauki. Lektorzy CJO SPEAKLAND  to osoby czynne zawodowo z wykształceniem wyższym filologicznym oraz z wieloletnim doświadczeniem, które nieustannie ulepszają swój kunszt poprzez szkolenia i warsztaty językowe. Wśród naszych lektorów są egzaminatorzy gimnazjalni i maturalni.
Doradca metodyczny
Nadzór nad poziomem nauczania pełni na stałe współpracujący z nami metodyk, który służy naszej szkole doradztwem z zakresu nauczania języków obcych.