PRESCHOOL KIDS LAB (DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM)

przedszkolaki

Najmłodszym słuchaczom oferujemy kursy językowe pedagogicznie dostosowane do nauczania dzieci. Kurs PRESCHOOL KIDS LAB opracowany jest dla naszych najmłodszych słuchaczy nieposiadających umiejętności czytania i pisania. Nauczamy pełnych fraz nie tylko poszczególnych słów, tak aby dzieci potrafiły używać pełnych zdań. Lektorzy dobierając ćwiczenia słuchowe wykorzystują naturalne zdolności naśladowcze dzieci.

Dzieci uczone są codziennej komunikacji w sytuacjach takich jak w sklepie, na wakacjach czy w zoo. Zamiast nudy – właściwie dobrane zabawy ruchowe, które sprawiają że dziecko zapamiętuje więcej i szybciej niż podczas biernej nauki w ławkach szkolnych. Częstotliwość spotkań wynosi dwie 30-minutowe lekcje w tygodniu. Zajęcia prowadzą nauczyciele z dużym doświadczeniem w prowadzeniu takich grup wiekowych. Na zakończenie kursu dzieci otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

JUNIOR LAB (SZKOŁA PODSTAWOWA)

JUNIOR LAB to kurs pełen słów i całych zwrotów, co stanowi bardzo istotny czynnik gwarantujący sprawną komunikację językową od najmłodszych lat. Lektorzy prowadzący zajęcia kładą ogromny nacisk na kształtowanie umiejętności mówienia i słuchania – dwóch najważniejszych elementów komunikacji. Nauka we wszystkich grupach JUNIOR LAB wykracza poza program nauczania w szkole podstawowej w klasach 1-8 jednakże mając na uwadze egzamin ósmoklasisty, dbamy o to by realizowany materiał zawierał poszczególne jego elementy. Przed rozpoczęciem zajęć każde dziecko przystępuje do bezpłatnego testu kwalifikacyjnego w postaci rozmowy. Test ten najlepiej odzwierciedla umiejętności oraz wiedzę językową. Grupy tworzone są ze względu na wiek kursantów oraz poziom zaawansowania.

boy

MŁODZIEŻ

TEEN LAB ICEBREAKER - KURS JĘZYKA KONWERSACYJNEGO OGÓLNEGO

mlodziez

Kurs Języka Konwersacyjnego Ogólnego cechuje praktyczne podejście do nauki, której celem jest efektywna komunikacja w języku obcym oraz przełamanie bariery językowej. Kładziemy duży nacisk na praktyczne zastosowanie języka w sytuacjach codziennych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów. Uczniowie wybierający KURS JĘZYKA KONWERSACYJNEGO OGÓLNEGO ICEBREAKER dobrani są w grupy w zależności od wieku oraz umiejętności językowych. Prowadzone sesje odbywają się przy użyciu nowoczesnych metod szkolenia, których celem jest swobodna komunikacja językowa. Kurs TEEN LAB ICEBREAKER zakończony zostaje egzaminem, oraz wręczeniem certyfikatu, jednak najważniejsze jest to, że nasi słuchacze potrafią komunikować się swobodniej w języku obcym.

TEEN LAB MATURA EXAM - KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY

Kursy maturalne prowadzą wysoko wykwalifikowani lektorzy. W ciągu roku szkolnego uczestnicy nieustannie poddawani są zadaniom egzaminacyjnym w celu usprawnienia ich umiejętności oraz zniwelowania stresu towarzyszącego podczas egzaminu. Ostatnie lekcje kursu służą do bezpośredniego przygotowania do egzaminu, gdzie tematem wiodącym są zadania egzaminacyjne. Wszyscy kursanci na koniec roku otrzymują certyfikaty szkolenia, poprzedzone końcowym testem kompetencji językowej.

girl with headset

KURSY DLA DOROSŁYCH

kursy dla doroslych

W procesie rekrutacji przeprowadzamy bezpłatny egzamin ustny weryfikujący poziom słuchacza, a następnie przeprowadzamy rozmowę na temat jego oczekiwań językowych. Kurs cechuje praktyczne podejście do nauki, której celem jest efektywna komunikacja w języku obcym oraz przełamanie bariery językowej. Kładziemy duży nacisk na praktyczne zastosowanie języka w sytuacjach codziennych. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów. Zajęcia odbywają się na zasadzie regularnego przeplatania się poszczególnych podobszarów, tak by słuchacze nie odczuwali znużenia danym tematem. Prowadzone sesje odbywają się przy użyciu nowoczesnych metod szkolenia, których celem jest swobodna komunikacja językowa.

KURSY DLA FIRM I INSTYTUCJI

Centrum Języków Obcych Speakland od lat z powodzeniem przeprowadza kursy językowe dla firm i instytucji. Kursy powyższe cechuje praktyczne podejście do nauki, której celem jest efektywna komunikacja w języku obcym. Kładziemy duży nacisk na praktyczne zastosowanie języka zarówno w sytuacjach zawodowych i codziennych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów.
Cykl procesu coachingowego dzieli się będzie na poszczególne etapy: USTALANIE OBSZARU COACHINGU I DIAGNOZA, które pozwolą na oszacowanie poziomu językowego poszczególnych uczestników kursu, co pozwala na ewentualny podział na grupy szkoleniowe.

kursy dla firm i instytucji

Sesje coachingowe odbywają się na zasadzie regularnego przeplatania się poszczególnych podobszarów, tak by uczestnicy nie ulegli procesowi znużenia danym tematem. Prowadzone sesje odbywać się będą przy użyciu nowoczesnych metod szkolenia, których celem jest swobodna komunikacja językowa.

Program kursu obejmuje:

  MASTER YOUR GENERAL SPEAKING: swobodne wypowiadanie się na dowolne tematy.
  MASTER YOUR GRAMMAR: czasy i struktury gramatyczne, które pozwolą na swobodną komunikację językową.
  MASTER YOUR TECHNICAL VOCABULARY: słownictwo techniczne, w tym celu zredagowany zostanie mini-podręcznik, który powstanie w oparciu na zgromadzonych materiałach udostępnionych przez Zamawiającego.
  MASTER YOUR COMPANY PRESENTATION: prezentacje firmy – część spotkań zostanie poświęcona przygotowaniu prezentacji firmy, Uczestnicy będą prezentować firmę przy użyciu nowoczesnych narzędzi multimedialnych.
  MASTER MANAGING YOUR GUESTS:
  • Przyjmowanie gości – sytuacje w restauracjach – warsztaty odbędą się w restauracjach, odgrywanie scenek – gość – gospodarz.
  • Oprowadzanie gości po firmie prezentacja maszyn, procesu produkcji.
  • Przygotowanie grupy do spaceru po firmie – słownictwo/zwroty, realny scenariusz oprowadzanie grupy po halach, lektor odgrywa rolę gościa, feedback.
  • Omówienie problematyki sytuacji podczas wizyty na hali.
  MASTER YOUR PHONECALLS: ozmowy telefoniczne – realne scenariusze rozmów telefonicznych, rozwiązywanie problemów.
  MASTER YOUR WRITING: pisanie maili – pisma formalne, semi-formalne, notatki służbowe, składanie reklamacji/zażaleń, wyrażanie próśb, składanie zapytania, składanie zamówienia, formułowanie próśb o informację.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

kursy indywidualne

Słuchaczom chętnym do wzięcia udziału w zajęciach indywidualnych proponujemy zajęcia dostosowane do wybranych przez nich terminów. Zajęcia indywidualne zapewniają duże spektrum możliwości, gdyż dostosowane są bezpośrednio do potrzeb słuchaczy. Zajęcia mogą być prowadzone przy użyciu tradycyjnych metod nauczania, bądź w formie konwersacji.

 

Centrum Języków Obcych
SPEAKLAND
ul. Mostowa 14
87-300 Brodnica

© Copyright by Speakland